ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการเตรียมการ

1546 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการเตรียมการ

การดำเนินการเกี่ยวกับ การสมัคร จะใช้เวลาประมาณ 1-2เดือน
-เมื่อทางมหาวิยาลัย พิจารณาตอบรับ น.ศ.จะได้รับ I-20 และเอกสารคำแนะนำต่างๆ
-ทำ visa ซึ่ง นศ ต้องนำ I-20 และเอกสารอื่นๆ ที่ สถานฑูตสหรัฐ ซึ่งจะใช้เวลาในการออก วีซ่า ประมาณ 1-4 สัปดาห์
-ส่วนขั้นตอนรายละเอียดใน การสมัคร โดยละเอียด กรุณาโทรสอบถามและขอรับใบสมัคร ได้จากทาง SNHU Thai

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (เอกสาร 5 รายการ)
-ใบสมัคร ที่กรอกครบสมบูรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ
-ทรานสคริบส์ ฉบับตัวจริง หรือถ้ายังไม่ได้รับให้ใช้ทรานสคริบส์ฉบับไม่เป็นทางการแทนไ้ด้ (ใบรับรองการศึกษา)
-หนังสือรับรอง หลักฐานทางการเงิน จากทางธนาคาร (Bank Confidential) ธนาคาร ใช้เวลาทำประมาณ 1-2 วัน
-สำเนาหน้า Passport ที่มีรูป 1 ชุด
-ใบแสดงผลคะแนน TOEFL (ใช้ฉบับถ่ายเอกสารได้) หรือ นำมาก่อนที่จะลงทะเบียน ก็ได้ครับ

Powered by MakeWebEasy.com